Jezikovna odličnost

Načelo "Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si" velja tako za poslovno kot zasebno življenje. Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja. Na delavnici oziroma seminarju opozorimo na različne pravopisne ter slovnične značilnosti pri pisanju različnih besedilnih vrst in pomen jezikovne vljudnosti.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki ustvarjate krajša in daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj ustanove in tudi z zunanjimi deležniki – poslovnimi partnerji, starši, predstavniki medijev, občani …) ter želite, da so ta pravilno zapisana.

Iz vsebine

  • Splošna pravila pisnega sporazumevanja
  • Pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …)
  • Jezikovni pisni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …)
  • Slogovna pravila in priporočila
  • Analiza najpogostejših jezikovnih zadreg (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah)
  • Netiketa (bonton in pravila pri e-dopisovanju)
  • Vaje, vaje, vaje …

Pošljite povpraševanje za izobraževalno druženje z naslovom Jezikovna odličnost.

Galerija

Nakup knjig

jezikovna odlicnost

Knjiga Jezikovna odličnost (38 EUR)

Naročilo

bonton

Knjiga Bonton (bonbon) za vsak dan (29 EUR)

Naročilo

bontoncek

Knjiga Moj prijatelj BonTONČEK (14 EUR)

Naročilo

nasmehni se

Knjiga Nasmehni se! (8,90 EUR)

Naročilo