O knjigi Jezikovna odličnost

Pišem. Odkar pomnim, pišem. Zase. In za druge. A najprej zase. Tako rastem, se razvijam, izpopolnjujem. Polno živim. In se veselim. Skrb za slovenščino je sestavni del mojega vsakdana. Zanjo sem se navdušila v osnovni šoli, jo oboževala v gimnazijskih letih in dobila potrditev, da je TO res TO, na fakulteti.

Tako me od leta 1989, ko sem se začela v njena pravila poglabljati kot študentka, spremlja ves čas. Svoje tovrstno znanje sem kasneje delila kot učiteljica slovenščine na osnovni in srednjih šolah, kasneje tudi na višji strokovni šoli. Slovenščino sem tudi ob omenjenem rednem delu spoznavala in svoje znanje posredovala naprej skozi različne komunikacijske kanale in oblike – kot radijska voditeljica in moderatorka, avtorica rubrik o jeziku v različnih revijah in časopisih ter avtorica in voditeljica oddaje Moja sLOVEnščina na Televiziji Novo mesto, v okviru katere je do sedaj nastalo že 60 izdaj oddaje. Tri leta sem namreč konkretne jezikovne primere tam predstavljala dvakrat mesečno in tako je nastal tudi svojevrsten elektronski medijski zapis jezikovnih pravil in namigov. Pa tudi kot voditeljica različnih dogodkov oziroma prireditev, pri katerih je harmonija zapisanih in interpretiranih besed zelo pomembna, se trudim v besedilo (v)plesti jezikovno ustrezne in slogovno edinstvene črkovne niti.

Vedno znova pa se veselim tudi izmenjave jezikovnih znanj in spoznanj na številnih seminarjih ter delavnicah, ki jih izvajam za različne ciljne skupine v različnih poslovnih okoljih.

Tako je vsebina knjige Jezikovna odličnost na nek način nastajala več let. Pobude zanjo sem prejela od ljudi, ki so mi večkrat predlagali, naj napišem jezikovni priročnik. Torej v praksi, tudi na izobraževalnih druženjih, kjer me udeleženci sprašujejo o konkretnih jezikovnih dilemah. Pogosto mi tudi po elektronski pošti pišejo za jezikovne nasvete. Več kot deset let pišem o tovrstnih zadregah tudi za različne časopise in revije.

Knjiga Jezikovna odličnost je namenjena vsem, ki svoje zasebne in poslovne misli, navodila, ideje, ugotovitve … vsakodnevno tkete v besede, besedne zveze, stavke ter povedi. Torej pisne stvaritve, ki so namenjene konkretnim naslovnikom. Pa naj bo to v zasebnem odnosu, znotraj organizacije (pri notranjem komuniciranju) ali pri sporočanju navzven (pri zunanjem komuniciranju).

Potovanja od sporočevalca do naslovnika so namreč lahko mojstrsko izpeljana, če je pisec nenehno »na preži«, brusi svoje znanje in komunikacijske veščine ter se zaveda enkratnosti (unikatnosti) vsakega dejanja in pisnega sporočila posebej. In seveda obvlada jezikovna pravila oziroma ve, kam mora pokukati, da bo dobil odgovore na svoja vprašanja.

Zato … privoščite si jezikovno oziroma Jezikovno odličnost.

***************************************************************************

Nekaj jezikovnih drobtinic iz vsebine …

  • Raba male in velike začetnice pri zapisovanju praznikov, dokumentov, oddelkov …
  • Razlika med pomišljajem in vezajem
  • Pisanje skupaj, narazen, z vezajem
  • Kaj vse moramo vedeti pri zapisu imena in priimka?
  • Zapis datuma in ure
  • Jezikovni bonton pri podpisovanju
  • Netiketa (jezikovna pravila in bonton pri pisanju elektronske pošte)

S knjigo Jezikovna odličnost do novih znanj in spoznanj …

Nakup knjig

jezikovna odlicnost

Knjiga Jezikovna odličnost (38 EUR)

Naročilo

bonton

Knjiga Bonton (bonbon) za vsak dan (29 EUR)

Naročilo

bontoncek

Knjiga Moj prijatelj BonTONČEK (14 EUR)

Naročilo

nasmehni se

Knjiga Nasmehni se! (8,90 EUR)

Naročilo