Jezik in oblika besedil v javni upravi

Od 12. 09. 2019 - 09:00 do 12. 09. 2019 - 15:30
Delavnica je namenjena vsem javnim uslužbencem za izboljšanje veščin pisanja besedil. Cilji: − izboljšati jezikovno in oblikovno podobo besedil v javni upravi, − odpraviti pogoste napake, − razrešiti tekoča jezikovna vprašanja in težave. Vsebina: − pravopisna in slovnična pravila (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj - narazen, tujke, sklanjanje težavnejših besed in besednih zvez ...), − slog in značilnosti uradovalnih besedil, − neustrezna raba nekaterih besed in izrazov, − priročniki in spletna orodja za pomoč pri pisanju.

Nakup knjig

jezikovna odlicnost

Knjiga Jezikovna odličnost (38 EUR)

Naročilo

bonton

Knjiga Bonton (bonbon) za vsak dan (29 EUR)

Naročilo

bontoncek

Knjiga Moj prijatelj BonTONČEK (14 EUR)

Naročilo

nasmehni se

Knjiga Nasmehni se! (8,90 EUR)

Naročilo